google-site-verification: googlefe1ce5f47759db8d.html

Obszar publiczny

SONAR GROUP prowadzi szeroko pojęte szkolenia z akresu ochrony danych osobowych zarówno dla Placówek publicznych jak i podmiotów gospodarczych gdzie występuje obrót i przechowywanie danych osób fizycznych

Korporacje

Sonar GROUP prowadzi szkolenia wewnątrz korporacyjne z zakresu sprzedaży, motywacji oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi i czasem. 

Wierzytelności

Sonar GROUP  prowadzi czynności negocjacyjne zmierzające do odzyskania Twoich pieniędzy. Chętnie zajmiemy się Twoją sprawą kompleksowo. Przeprowadzimy windykację polubowną a w wymagających tego sytuacjach dokonamy dalszych czynności, potrzebnych do osiągnięcia sukcesu. Nasza oferta obejmuje cały proces windykacji. Od polubownej do egzekucyjnej. 


Copyright Nazwa.pl